Active Member List

List of SPCE Active Members – April 2019

(Active members are those members who have attended at least two SPCE TC meetings during the last two years.)

No. Name
1. Jingxian Wu
2. Xianbin Wang
3. Octavia Dobre
4. Takahiko Saba
5. Tomoaki Ohtsuki
6. S. Lambotharan
7. Chih-Peng Li
8. Telex Ngatched
9. Yuan Shen
10. Rui Dinis
11. Tomo Taniguchi
12. Xiangwei Zhou
13. Moe Win
14. Cheng Li
15. Jun Zheng
16. Kyeong Jin Kim
17. Marco Di Renzo
18. Nan Yang
19. Long Le
20. Chia-Han Lee
21. George Alexandropoulos
22. Chenhao Qi
23. Jinhong Yuan
24. Hai Lin
25. Xiangyun (Sean) Zhou
26. Phee Leo Yeoh
27. Linglong Dai
28. Wei Chen
29. Jun Zhang
30. Shaodan Ma
31. Xiaoli Chu
32. Meixia Tao
33. Yik-Chung Wu
34. Baoxian Zhang
35. Y-W. Peter Hong
36. Hsuan-Jung Su
37. P. Y. Kam
38. Haijun Zhang
39. Josep Vidal
40. Rosa Zheng
41. Tommy Svensson
42. Ana G. Armada
43. Dirk Slock
44. Sheng Zhou
45. Fulvio Babich
46. Koji Yamamoto
47. Yue Gao
48. Tomoki Ohtsuki
49. Feifei Gao
50. Zhijin Qin
51. Jules Moualeu
52. Yuanwei Liu
53. Andrea Conti
54. Andrea Giorgetti
55. George K. Karagiannidis