Active Member List

List of SPCE Active Members – January 2020

(Active members are those members who have attended at least two SPCE TC meetings during the last two years.)

 

No. Name
1 Ana G. Armada
2 Andrea Giorgetti
3 Cheng Li
4 Chenhao Qi
5 Chia-Han Lee
6 Chih-Peng Li
7 Feifei Gao
8 Haijun Zhang
9 Hsi-Pin Ma
10 Jingxian Wu
11 Jinhong Yuan
12 Linglong Dai
13 Marco Di Renzo
14 Nan Yang
15 Octavia Dobre
16 Rui Dinis
17 Shaodan Ma
18 Takahiko Saba
19 Telex Ngatched
20 Tomo Taniguchi
21 Tomoaki Ohtsuki
22 Xianbin Wang
23 Xiangwei Zhou
24 Xiangyun (Sean) Zhou
25 Yuan Shen
26 Yuanwei Liu
27 Yue Gao
28 Y-W. Peter Hong
29 Zhijin Qin