Active Member List

List of SPCE Active Members – November 2018

(Active members are those members who have attended at least two SPCE TC meetings during the last two years.)

No. Name
1. Octavia Dobre
2. Xianbin Wang
3. Jingxian Wu
4. Naveed Ul Hassan
5. Takahiko Saba
6. Tomoaki Ohtsuki
7. S. Lambotharan
8. Chih-Peng Li
9. Telex Ngatched
10. Yuan Shen
11. Rui Dinis
12. Tomo Taniguchi
13. Xiangwei Zhou
14. Moe Win
15. Cheng Li
16. Jun Zheng
17. Kyeong Jin Kim
18. Marco Di Renzo
19. Nan Yang
20. Long Le
21. Chia-Han Lee
22. George Alexandropoulos
23. Chenhao Qi
24. Jinhong Yuan
25. Hai Lin
26. Xiangyun (Sean) Zhou
27. Phee Leo Yeoh
28. Linglong Dai
29. Wei Chen
30. Jun Zhang
31. Shaodan Ma
32. Xiaoli Chu
33. Meixia Tao
34. Yik-Chung Wu
35. Baoxian Zhang
36. Y-W. Peter Hong
37. Jen-Ming Wu
38. Hsuan-Jung Su
39. P. Y. Kam
40. Tony Quek
41. Hsi-Pin Ma
42. Haijun Zhang
43. Josep Vidal
44. Rosa Zheng
45. Tommy Svensson
46. Ana G. Armada
47. Dirk Slock
48. Sheng Zhou
49. Fulvio Babich
50. Jungwoo Lee
51. Koji Yamamoto
52. Yue Gao
53. Italo Atzeni
54. Tomoki Ohtsuki
55. Chengshan Xiao
56. Lajos Hanzo